Välkommen till en friskare värld

Babyprodukter utan gifter

Vem gillar giftiga, allergiframkallande ämnen? Inte vi. Små barn suger och biter på det mesta och då måste babyprodukterna vara tuggvänliga. Kort sagt, våra produkter är giftfria.

På med läsglasögonen för här kommer den långa förklaringen. Våra produkter är godkända enligt kraven i Öko-Tex® Standard 100, och det fungerar så här:

  • Öko-Tex är världens ledande märkning för textilier, läder och tillbehör som testats för hälsoskadliga ämnen.
  • Runt 10 000 tillverkare i nästan 90 länder längs hela den textila kedjan deltar i Öko-Tex certifieringssystem som därmed är det mest kända och spridda varumärket i världen för textilier som provats med avseende på hälsofarliga ämnen.
  • En produkt får marknadsföras eller märkas med Öko-Tex endast om alla ingående delar uppfyller kraven i aktuell produktklass.
  • Certifieringen omfattar inte endast substanser som är förbjudna alternativt har fastställda gränsvärden enligt lag, utan omfattar även andra ämnen som vetenskapligt bevisats eller misstänks vara hälsovådliga.
  • När det gäller den ständiga vidareutvecklingen av gränsvärden, provningskriterier och provningsmetoder, har Öko-Tex Standard 100 många gånger visat sig vara föregångare med avseende på utvärdering av potentiellt hälsoskadliga ämnen i textilier.
  • Exempel på parametrar som ingår i Oeko-Tex® Standard 100 är förbjudna azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.

Öko-Tex har fyra olika produktklasser. De reglerar olika användningsområden, från gardiner och dukar i klass IV till tygleksaker, sparkdräkter och sängkläder för spädbarn i klass I. Bärselarna från BABYBJÖRN är godkända enligt kraven i klass I, som är den strängaste kategorin. Klass I reglerar produkter riktade till baby och barn upp till 3 år som är de allra känsligaste individerna.

Det är viktigt att komma ihåg en sak. Inte alla babyprodukter på marknaden klarar denna stränga certifiering. Exempelvis kan produktionen vara godkänd enligt en viss hälso- eller miljöstandard, men fibern kan sedan färgas med kemikalier som inte uppfyller kraven. Med en bärsele som är godkänd enligt Öko-Tex, Standard 100, klass I kan du vara säker på att hela slutprodukten är giftfri!