Anknytning till barn – en kort introduktion

Intresset att titta på andra människor är ett led i det som kallas anknytningsprocessen. Det är barnets förmåga att knyta an till ett par personer i sin omgivning, oftast föräldrarna. Genom att lära dig mer om hur anknytning till barn fungerar kan du stärka relationen mellan dig och ditt barn.

BABYBJÖRN Föräldramagasin – Mamma håller barnet i famnen, anknytning till barn kan stärkas på många sätt.
Anknytningsprocessen pågår som mest under barnets första år.
Foto: Johnér

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv och så ska det vara. Det märks på flera sätt. För ett litet barn finns det inget roligare än att titta på ditt ansikte.

Ditt barn kan ligga långa stunder och bara titta på dina ögon och din mun. Detta är något som är spännande redan från födseln.

Forskarna vet att två timmar gamla spädbarn gör sina första försök att kommunicera genom att intensivt studera ansiktsuttryck och gester och lyssna till röstlägen. 7 saker som gynnar ditt barns språkutveckling.

BABYBJÖRN Föräldramagasin – Barn och mamma busar och kommunicerar med genom ansiktsuttryck och gester.
För ett litet barn finns det inget roligare än att titta på ditt ansikte.

Under de första månaderna i barnets liv är det just ansiktet som är mest spännande att titta på. Men i början reagerar bebisen på i princip alla ansikten och kan ofta svara med ett brett leende. Det är först lite senare som barnet blir selektivt och börjar föredra ansikten från dem som står allra närmast.

Anknytningen pågår under barnets första år.

Anknytning från dag ett

Barnets förmåga att knyta an till den person som står barnet närmast fungerade ursprungligen som ett skydd mot farligheter i den stora världen. Annars skulle barnet inte ha en chans att klara sig på egen hand.

Och anknytningsprocessen mellan dig och ditt barn börjar redan under barnets första timmar. Den pågår sedan som mest under barnets första år – det är under den tiden som relationen mellan dig och ditt barn byggs upp mest intensivt.

Enkelt uttryckt handlar det om att bebisen lär sig lita på en eller två personer i sin närmaste omgivning, oftast föräldrarna, och inser att de alltid finns där för att trösta, ge mat eller bara gosa.

En god anknytning är viktig och stärker barnets självkänsla genom hela livet. Ditt barn vet då att det finns någon som bryr sig om och som ställer upp, och det kommer till nytta också i vuxen ålder.

BABYBJÖRN Föräldramagasin – Barn och mamma gosar, det är viktigt för att stärka anknytningen till sitt barn.
Bär ditt barn och svara på gråt genom beröring och småprat.
Foto: Johnér

Anknytning till barn ger livslång effekt

– Att du och ditt barn knyter an till varandra är jätteviktigt. Bär ditt barn och svara på gråt genom beröring och småprat, säger doktor Amanda Weiss Kelly på ett av USA:s största universitetssjukhus, Rainbow Babies & Children’s Hospital i Cleveland. Hon fortsätter:

– Tänk på barnets gråt som en signal på att något är fel. Det är din bebis sätt att försöka förklara för dig att du ska hjälpa till med något. Genom att svara på gråten visar du ditt barn att du finns där, alltid redo.

Barn brukar också bli lugnare av att få lyssna på ljudet av föräldrarnas hjärtslag och andning. Små vardagliga ljud som ditt barn känner igen från sin tid i magen.

Tänk på barnets gråt som en signal på att något är fel.

Genom att din bebis lär sig att du kommer när hen gråter, att du uppmuntrar din bebis intressen och visar att du bryr dig, blir bandet mellan er starkare – det är precis så anknytning till barn fungerar.

– Små barn brukar tycka om att få kontakt genom att titta på ditt ansikte, så bär gärna din bebis så att hen kan kika upp på dig ibland, säger Amanda Weiss Kelly. Anknytningsmönstren som ditt barn utvecklar kommer att återspegla sig i ditt barns framtida relationer.

Genom att skapa möjligheter till anknytning hjälper du barnet att också längre fram i livet våga lita på andra människor – och tro på sin egen förmåga. Anknytning till barn är alltså viktigare än vad man kanske kan tro.

Läkarutlåtanden i denna artikel

Citaten kommer från dr Amanda Weiss Kelly som är verksam vid det amerikanska barnsjukhuset Rainbow Babies & Children’s Hospital i Cleveland, Ohio. Weiss Kelly är specialist inom barnmedicin och idrottsmedicin.