Hållbarhet test [campaign page]

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga. Att de ska få vara nära, känna värmen av hud mot hud och höra ljudet av hjärtslag. Men för att vara trygga behöver de mer än sina föräldrar. De behöver ett hem, mat på bordet och en skola att gå till. Men också ett fungerande ekosystem och ett samhälle som tar hand om dem. De behöver en värld som är trygg. Det är grunden till vårt hållbarhetsarbete.


Artikel 1

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga. Att de ska få vara nära, känna värmen av hud mot hud och höra ljudet av hjärtslag. Men för att vara trygga behöver de mer än sina föräldrar. De behöver ett hem, mat på bordet och en skola att gå till. Men också ett fungerande ekosystem och ett samhälle som tar hand om dem. De behöver en värld som är trygg. 

Läs mer


Artikel 2

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga. Att de ska få vara nära, känna värmen av hud mot hud och höra ljudet av hjärtslag. Men för att vara trygga behöver de mer än sina föräldrar. De behöver ett hem, mat på bordet och en skola att gå till. Men också ett fungerande ekosystem och ett samhälle som tar hand om dem. De behöver en värld som är trygg.

Läs mer