Officiella regler för BABYBJÖRN produktrecensionstävling

1. Öppen för alla personer som betraktas som vuxna enligt lagen i deras hemland, förutom där det är förbjudet i lag. Anställda vid BabyBjörn, dess respektive dotterbolag och dotterdotterbolag och medlemmar i deras direkta familjer eller hushåll får inte delta.

2. Tävlingen är öppen från den 1 oktober 2017 till den 31 december 2018.

3. Gör så här för att delta: Recensera din upplevelse av en BABYBJÖRN Produkt. Potentiella vinnare utses varje månad och kontaktas via den e-postadress som angivits i produktrecensionsformuläret. Endast bidrag som inkommit föregående månad kan vara med i dragningen. Bidragen måste inkomma senast vid midnatt den sista dagen i månaden, annars tas de med i nästa månads dragning. Flera bidrag (med samma produkt) som lämnats in av en och samma tävlande är ogiltiga, förutom det första bidraget. Falska eller bedrägliga bidrag eller handlingar gör att den tävlande inte längre är valbar. Deltagare som inte följer dessa officiella regler kan förklaras ej valbara. Alla bidrag blir BabyBjörns egendom. BabyBjörn förbehåller sig rätten att ställa in produktrecensionstävlingen (”tävlingen”) när som helst utan föregående meddelande.

4. Priserna som delas ut varje månad är köksprodukter från BABYBJÖRN med ett värde av 249 kr. Varje månad kommer tio vinnande bidrag i tävlingen att väljas ut. Potentiella vinnare kontaktas via e-post för att BabyBjörn AB ska erhålla adressuppgifter så att produkterna från BABYBJÖRN kan skickas till vinnarna. Priserna får inte överlåtas och finns inte i kontantform. Vinnaren ansvarar ensam för samtliga skatter, avgifter och andra utgifter som kan uppkomma i samband med vinsten, såvida inget annat anges.

5. Varje potentiell vinnare väljs ut bland alla inkomna bidrag av en jury bestående av anställda vid BabyBjörn.Varje potentiell vinnare meddelas via e-post inom ungefär 7–14 dagar efter dragningen. Varje potentiell vinnare som nekar till att ta emot priset eller som har brutit mot någon av dessa officiella regler eller som inte är valbar kommer att diskvalificeras och ingen alternativ vinnare kommer att utses.

6. För att få en lista över vinnarna ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till webb@babybjorn.com tillsammans med en notering om vilken månad i tävlingen som du är intresserad av.

7. Allmänna villkor.
Tävlingen är öppen för alla invånare i hela världen där det inte är förbjudet.

BabyBjörn förbehåller sig rätten att ändra, korrigera eller avsluta tävlingen vid behov.

BabyBjörn förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera personer som man upptäcker manipulerar med bidragsprocessen eller tävlingens utförande eller som bryter mot dessa officiella regler eller uppför sig på ett osportsligt eller störande sätt.

Det är förbjudet att använda anordningar eller datorprogram för att automatisera bidragsprocessen.

BabyBjörn ansvarar inte för: inkorrekt eller felaktig bidragsinformation; mänskliga fel; typografiska fel eller transkriptionsfel; tekniska fel; fel, utelämnanden, avbrott, raderingar eller defekter i telefonnät, webbaserade datasystem, datorutrustning, servrar, leverantörer eller mjukvara, inklusive skada på en deltagares eller någon annan persons dator i anknytning till eller till följd av deltagande i denna tävling; oförmåga att få åtkomst till en webbsida, stöld, manipulation, förstörelse eller obehörig tillgång till eller ändring av bidrag; överföringar som utförs sent eller felaktigt eller som är ofullständiga eller har gått förlorade på grund av datorfel eller ett elektroniskt fel eller trafikstockning på Internet eller på någon webbsida, eller tryckfel eller andra fel.

Genom att delta godkänner de tävlande att deras namn och hemort publiceras i en lista över vinnare som görs tillgänglig för allmänheten i enlighet med dessa officiella regler.

Samtliga bidrag blir BabyBjörns egendom och kommer inte att bekräftas eller returneras. Falska och/eller bedrägliga bidrag eller handlingar gör att de tävlande inte längre är valbara. All information som samlas in genom registrering för deltagande i tävlingen ska endast användas på ett sätt som är i enlighet med dessa officiella regler och med BabyBjörns integritetspolicy, som finns att läsa på www.babybjorn.com. Genom att delta i tävlingen går varje tävlande med på att förbinda sig till dessa officiella regler och BabyBjörns beslut, som är slutgiltiga och bindande för allt som rör denna kampanj.