Återkallelse av BABYBJÖRN Matningssked, 2006

feeding_spoons

OBS! Detta gäller BABYBJÖRN Matningssked och inte BABYBJÖRN Barnsked.

2006 beslutade vi oss för att återkalla BABYBJÖRN Matningssked på grund av att vi inte tyckte den levde upp till våra höga krav.

Risken fanns att delar av skedens blad kunde gå av. Inga incidenter har rapporterats men eftersom barnets säkerhet är vår högsta prioritet återkallade vi BABYBJÖRN Matsked som en försiktighetsåtgärd.

Om du har en BABYBJÖRN Matningssked kan du kontakta en återförsäljare av våra produkter där du kan byta ut din sked.

Om du har frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst:

customerservice@babybjorn.se
+46 (0)771-83 84 00