Användarvillkor

1. INLEDNING
Dessa användarvillkor anger villkoren och förutsättningarna för din användning av BabyBjörn AB:s (”BabyBjörn”) webbplats och sociala medier som BabyBjörn använder, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt eventuella avtal som du sluter med BabyBjörn via Webbplatsen. Webbplatsen omfattar all information på denna webbsida och andra webbsidor tillhöriga BabyBjörn som Webbplatsen länkar till, såsom datafiler, skriven text, fotografier, videos, andra bilder och marknadsföringsmaterial. BabyBjörn har rätt att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor, utan att i förväg ge dig särskilt besked. När BabyBjörn ändrar i dessa villkor
kommer BabyBjörn att göra de nya villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

2. INNEHÅLL M.M.

BabyBjörns ambition är att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. BabyBjörn friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. För köp och försäljning av produkter i BabyBjörns webbutik gäller, utöver dessa användarvillkor, de allmänna villkor för försäljning som finns tillgängliga i webbutiken. BabyBjörns produkter säljs också av återförsäljare som är fristående och oberoende från BabyBjörn. De rekommenderade priser som anges på Webbplatsen är just endast rekommenderade priser. Återförsäljarna sätter själva sina priser och har sina egna villkor. BabyBjörn kan därför inte påverka det faktiska priset som din närmaste återförsäljare erbjuder. Priser kan därför skilja sig mellan olika återförsäljare.

Återförsäljarna bestämmer själva sitt sortiment. BabyBjörn kan därför inte heller påverka eller garantera att de produkter som presenteras på Webbplatsen faktiskt finns hos din närmaste återförsäljare.

3. LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte tillhör BabyBjörn och inte står under BabyBjörns kontroll. BabyBjörn kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbsidor, utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för besökare på Webbplatsen att hitta mer information inom specifika områden. Dessa webbsidor har egna villkor och egna sekretesspolicyer. Webbplatsen har en katalog innehållande kontaktuppgifter till BabyBjörns återförsäljare. Återförsäljarna är fristående och oberoende från BabyBjörn. Katalogen tillhandahålls som en service åt dig, så att du kan kunna kontakta en återförsäljare nära dig.

4. FÄRGER

BabyBjörn kan inte garantera att de färger som visas på Webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Hur färgen återges beror bl.a. på inställningar i din dator.

5. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER M.M.

BabyBjörn tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress och födelsedata, som du lämnar till BabyBjörn eller som BabyBjörn får del av t.ex. vid köp, registrering av inköpta produkter, lämnande av produktomdömen, när du deltar i tävlingar eller prenumererar på nyhetsbrev.
Läs mer om hur BabyBjörn hanterar personuppgifter här.

6. COOKIES

Webbplatsen använder sig av ”cookies”. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbsida och sedan lagras lokalt på besökarens dator eller mobila enhet. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbsida skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan alltid radera cookies från Din webbläsare. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka Webbplatsen, men vissa funktioner på Webbplatsen kommer då inte att fungerar så som avsett. BabyBjörn använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen eller för att kunna följa antalet besökare. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanenta cookies, sparar en cookie under en längre tid på din dator och cookien har ett utgångsdatum. BabyBjörns permanenta cookies lagras i 1 år. Den andra typen av cookies är s.k. sessionscookies och används under tiden Du besöker Webbplatsen. Sessionscookies raderas när Du stänger din webbläsare. BabyBjörn använder permanenta cookies för att bl.a. lagra information om vilket landsval du gör första gången du kommer till Webbplatsen. På så sätt slipper du välja land varje gång du besöker Webbplatsen och får dessutom priser presenterade i din lokala valuta. Cookien låter BabyBjörn också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av BabyBjörns sidor du varit inne på. Sessionscookies använder BabyBjörn för att förbättra Din upplevelse av Webbplatsen.

BabyBjörn använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyg, t.ex. Google Analytics, och för att kunna marknadsföra relevanta produkter. En speciell typ av cookie är en s.k. flash-cookie. I motsats till vanliga cookies, skapas och sparas flash-cookies inte av webbläsaren utan av programmet Adobe Flash Player. Dessa kan innehålla mer information än vanliga cookies och kan inte heller tas bort eller stoppas via webbläsaren, utan bara genom Adobes egna program. Du hittar mer information om denna typ av cookies på Adobes webbsida, www.adobe.com.

7. MATERIAL SOM DU LADDAR UPP ELLER SKICKAR TILL BABYBJÖRN PÅ ANNAT SÄTT

Genom att skicka material till BabyBjörn eller lämna material på Webbplatsen, t.ex. skriven text, fotografier, videos och andra bilder, lämnar du BabyBjörn en ickeexklusiv licens att själv eller genom annan obegränsat, samt i alla tekniker och medier samt alla former, använda materialet i hela världen. Du accepterar också att BabyBjörn får ändra och redigera materialet så att det går att använda på det sätt BabyBjörn anser lämpligt. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela BabyBjörn detta. När du återkallar licensen ska BabyBjörn sluta att använda materialet så snart som möjligt dock senast inom sex månader. BabyBjörn är dock inte skyldigt att återkalla material som redan har distribuerats. Du får endast skicka material till BabyBjörn som du har rätt till. Genom att skicka materialet till BabyBjörn bekräftar du för BabyBjörn att du har rätt att lämna BabyBjörn licensen enligt stycket ovan, att BabyBjörn inte har något ansvar för materialet som du skickat samt att Du kommer att hålla BabyBjörn skadelöst och ersätta BabyBjörn för all skada BabyBjörn kan drabbas av på grund av BabyBjörns användning av materialet, förutsatt att BabyBjörn använder materialet enligt licensen ovan.

8. VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De varumärken, produktbenämningar, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på Webbplatsen tillhör BabyBjörn, oavsett om de är registrerade eller inte. Innehållet på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör BabyBjörn eller är licensierat av BabyBjörn. Du får inte ladda ner, spara ner eller använda material från Webbplatsen, såvida du inte erhållit BabyBjörns skriftliga godkännande eller det framgår på Webbplatsen att materialet får laddas ner och användas på visst sätt.

9. ANSVAR

BabyBjörn ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker och sådan utbetalning också sker. BabyBjörn ansvarar aldrig för indirekta skador, uteblivna intäkter eller andra följdskador av något slag.

10. FORCE MAJEURE

Under händelser av typ force majeure skjuts BabyBjörns förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som BabyBjörn rätt att häva det avtal som du ingått med BabyBjörn via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för BabyBjörn att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför BabyBjörns kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

11. ÖVRIGA VILLKOR

Dessa villkor ska regleras av svensk materiell rätt.

12. BOLAGSINFORMATION

BabyBjörn AB
Esplanaden 1
SE- 172 67 Sundbyberg
Sverige

Telefon: +46 (0)8 544 968 00
E-post: info@babybjorn.se
Organisationsnummer: 556093-6196
Momsregistreringsnummer: SE556093619601