Köpvillkor

Allmänna villkor för försäljning
BabyBjörn AB, org.nr 556093-6196 (”BabyBjörn”) driver webbplatserna babybjorn.com och babybjorn.se, innefattande underdomäner och enskilda webbsidor, (gemensamt kallade ”Webbplatsen”). BabyBjörn har adress Esplanaden 1, 172 67 Sundbyberg, Sverige; e-postadress: customerservice@babybjorn.com; telefonnummer +46 (0)8 544 968 00; momsregistreringsnummer: SE556093619601.

Kontaktuppgifter och övrig information om BabyBjörn finns på Webbplatsen och i BabyBjörns användarvillkor för Webbplatsen, vilka finns här.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är endast tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år och ha en adress i Sverige. BabyBjörn förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (på sätt som anges nedan i avsnittet Avtal och Beställning).

1.3 BabyBjörn reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, t.ex. fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser eller felaktig information om att en vara finns i lager. BabyBjörn har rätt att korrigera sådana eventuella fel samt att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst.

1.4 Utöver dessa Villkor gäller även BabyBjörns användarvillkor för Webbplatsen, vilka finns här. Användarvillkoren beskriver vad som gäller för bl.a. sekretess och personuppgifter, cookies, material på Webbplatsen, immateriella rättigheter såsom varumärken och upphovsrätt samt ansvar.

1.5 Kunden kan alltid kontakta BabyBjörns kundtjänst. Kontaktuppgifter finns under avdelningen Kundservice och på Webbplatsen. BabyBjörn försöker svara på frågor inom 24 timmar (under normal arbetstid, dvs. vardagar kl. 08.00 – 16.00) från det att frågan mottagits.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att Kunden gör en beställning på Webbplatsen accepterar Kunden därigenom Villkoren, inklusive BabyBjörns användarvillkor för Webbplatsen.

2.2 När Kunden har lagt sin beställning träffas avtal om köp mellan Kunden och BabyBjörn. BabyBjörn skickar då en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden har angivit vid beställningen. Kunden bör spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med BabyBjörns kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av BabyBjörn och eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen kommer i så fall att återbetalas.

2.3 BabyBjörn förbehåller sig rätten att annullera en beställning som innehåller felaktiga personuppgifter eller om Kunden har en betalningsanmärkning.

2.4 Om felaktigheter i pris, leveranstid eller andra omständigheter skulle uppkomma, så har BabyBjörn rätt att ändra detta i efterhand. Skulle detta inträffa så kontaktar BabyBjörn Kunden och informerar om detta. Kunden har i sådant fall rätt att antingen ändra eller annullera sin beställning. BabyBjörn inväntar Kundens godkännande av de ändrade villkoren innan BabyBjörn fortsätter med beställningen.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1 När Kunden ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 BabyBjörn hanterar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftlag och i enlighet med BabyBjörns användarvillkor för Webbplatsen (se punkten 1.4 ovan).

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings-, frakt- och fakturaavgifter eller liknande, vilka kan tillkomma och anges separat.

4.2 BabyBjörn reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel avseende pris. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras Kunden alltid om detta och har då rätt att ändra eller annullera sin beställning.

4.3 De betalningssätt som är möjliga anges på Webbplatsen. BabyBjörn använder sig av betalningstjänster från tredje parter. Leverantörerna av dessa betalningstjänster har egna användarvillkor som reglerar bl.a. hur de hanterar Kundens personuppgifter. Dessa villkor finns tillgängliga när Kunden väljer betalningssätt.

4.4 BabyBjörn har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan BabyBjörn, eller leverantören av betalningslösningen, begära att en kreditupplysning görs. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag, dessutom är Kunden skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 BabyBjörn kan vid vissa tillfällen erbjuda kampanjer på Webbplatsen. För sådana kampanjer kan andra villkor gälla än vad som framgår av dessa Villkor. Kampanjvillkoren gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som ingår i kampanjen. BabyBjörn förbehåller sig rätten att när som helst avsluta sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid, dock längst så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen.

6.2 BabyBjörn gör sitt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan dessvärre förseningar uppstå. BabyBjörn garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar sig alltid för förseningar. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Om en vara inte kan levereras i tid skickar BabyBjörn ett e-postmeddelande med information till Kunden. Om en vara inte finns i lager, eller av annan anledning inte kan levereras, kommer den varan att annulleras från beställningen och eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen kommer i så fall att återbetalas.

6.3 Paket ska lösas ut av Kunden inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via SMS, vanlig post, e-post eller telefonsamtal. För ej uthämtade paket förbehåller sig BabyBjörn rätten att debitera Kunden för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift.

6.4 Till vissa delar av Norrland och till Gotland sker leverans med en dags fördröjning, som inte är inräknad i den beräknade leveranstiden. Detta rör till exempel vissa orter med postnummer som börjar på 82-84, 86-89 och 91-98.

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 90 dagars ångerrätt. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 90 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (”ångerfristen”).

7.2 Ångerrätten gäller inte för (i) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, eller (ii) varor som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av Kunden.

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne senare vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså om Kunden bryter förseglingen.

7.4 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till BabyBjörn med följande information:

Kunden ska ange ordernummer och vilken vara som Kunden vill ångra sitt köp av, sitt namn, adress och övriga kontaktuppgifter. Kunden bör i första hand använda formuläret ”Retur av varor till BABYBJÖRN Shop” som följer med leveransen. Har kunden tappat bort returdokumentet kan det laddas ner på nytt. Kunden kan också använda den ångerblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram och som finns på Konsumentverkets webbsida.

BabyBjörn kommer därefter per e-post att bekräfta att BabyBjörn tagit emot Kundens beslut om att utöva ångerrätten.

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur till BabyBjörn inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till BabyBjörn. Varan ska skickas väl emballerad, oskadad, i fint skick och i originalkartong.

Returer ska göras till BabyBjörn på sätt BabyBjörn meddelat i bekräftelsen av Kundens beslut om att utöva ångerrätten. Beskrivning om hur varan ska återsända finns också på Webbplatsen under avdelningen Ångerrätt och returer.

7.6 Om Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive eventuella leveranskostnader i samband med köpet. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som BabyBjörn erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas inte leverans­kostnaden. På det belopp som ska återbetalas har BabyBjörn rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7 BabyBjörn återbetalar beloppet så fort som möjligt och senast inom 14 dagar från det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. BabyBjörn får dock vänta med återbetalningen tills BabyBjörn tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1 Vissa av BabyBjörns varor kan omfattas av garanti som är förmånligare än Kundens rättigheter enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Information om eventuell garantitid och de särskilda garantivillkoren för sådan vara anges i sådana fall i produktbeskrivningen för varan.

Garanti täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och inte fel som uppstår på grund av egen förändring av varans funktion och utseende, olyckshändelse, vanvård, avsteg från skötsel- och serviceanvisningar samt normal användning och förslitning.

8.2 Reklamationsrätten enligt gällande konsumentskyddslagstiftning täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta BabyBjörns kundtjänst och lämna meddelande om felet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamationer som görs inom två månader efter det att Kunden märkt felet anses ha lämnats i rätt tid. Kunden har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen, dock ska felet alltid anmälas inom den tid som anges ovan efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att Kunden tagit emot den beställda varan anses ha funnits vid mottagandet av varan, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

8.3 BabyBjörn står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer BabyBjörn att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. BabyBjörn strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att BabyBjörn mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. BabyBjörn förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer BabyBjörn riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på: www.konsumentverket.se och www.arn.se

9. Ändringar av Villkoren

9.1 BabyBjörn förbehåller sig rätten att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa Villkor, utan att i förväg lämna särskilt besked. När BabyBjörn ändrar i dessa Villkor kommer BabyBjörn att göra de nya Villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att BabyBjörn har informerat Kunden om ändringarna. BabyBjörn rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse eventuella ändringar av Villkoren.

9.2 För varje köp som Kunden har gjort gäller dock de Villkor som gällde när Kunden gjorde respektive beställning.

10. Ogiltighet

10.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav, vid rättslig prövning, bedömas ogiltig eller icke-verkställbar, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga. Istället ska skälig jämkning av den ogiltiga bestämmelsen ske så att den blir gällande och verkställbar i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med BabyBjörns kundtjänst. Vid eventuell tvist följer BabyBjörn beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,  101 23 Stockholm.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

11.3 Kunden kan dock välja att en tvist istället ska avgöras genom alternativt tvistlösningsförfarande. Klagomål inlämnas antingen till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,  101 23 Stockholm,

eller på onlineplattformen (ODR) http://ec.europa.eu/odr. Mer information om alternativt tvistlösningsförfarande finns på onlineplattformen (ODR). BabyBjörn accepterar att en tvist prövas av de alternativa tvistlösningsorgan som är behöriga att behandla klagomålet. Vid eventuell tvist följer BabyBjörn beslut från det alternativa tvistlösningsorganet.12. E-presentkort

12.1 Allmänt

Dessa regler och villkor gäller vid köp av BabyBjörn-presentkort köpta på någon av våra hemsidor www.babybjorn.se, www.babybjorn.de, www.babybjorn.es, www.babybjorn.co.uk, www.babybjorn.com, www.babybjorn.it, www.babybjorn.fr, www.babybjorn.eu (”BabyBjörn-presentkort”). Genom att köpa BabyBjörn-presentkort godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”). BabyBjörn förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva dessa Regler och villkor utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på https://www.babybjorn.se/kopvillkor/

BabyBjörn-presentkort kan endast användas som betalningsmedel online på den hemsida där presentkortet köptes. Du kan använda BabyBjörn-presentkort som betalningssätt för hela eller delar av beloppet vid köp av en vald artikel/valda artiklar. Om beloppet för ditt köp online inte täcks helt av dina BabyBjörn-presentkort, kan du lägga till ytterligare ett betalningssätt för att betala resterande belopp och slutföra köpet. Du kan alltid kontrollera aktuellt saldo online genom att gå till checkout och skriva in koden för ditt BabyBjörn-presentkort.

12.2 Betalning

Om du beställer ditt BabyBjörn-presentkort online behandlas och skickas din beställning av BabyBjörn AB.

BabyBjörn AB accepterar samma betalningssätt vid köp av BabyBjörn -presentkort som vid ett vanligt köp på BabyBjörns hemsida.

12.3 Leverans

Alla BabyBjörn -presentkort som köps online på vår hemsida är elektroniska. Du kommer att motta ditt presentkort till den e-mailadress som angavs vid köpet. Det är viktigt att du anger korrekt e-mailadress samt att du sparar ditt BabyBjörn -presentkort, då det inte är möjligt för oss att utföra ett nytt eller skaffa en kopia av presentkortet om du skulle råka radera det från din inkorg eller på något annat sätt mista det. Ditt BabyBjörn-presentkort skickas det till den valda mottagarens e-postadress omedelbart efter att köpet har slutförts.

12.4 Giltighet

Varje enskilt köp av BabyBjörn -presentkort är begränsat till ett maxvärde om tretusen (3,000) SEK. Minimivärdet för ett BabyBjörn-presentkort är femhundra (500) SEK.

BabyBjörn -presentkort är giltiga i ett (1) år från datumet för senaste aktivering eller köp. När giltighetsperioden har gått ut kan BabyBjörn -presentkortet inte användas som betalningsmedel vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.

BabyBjörn -presentkort kan användas tills saldot på kortet är noll.

12.5 Returer

Vid en retur återbetalas din betalning enligt samma metod som betalningen utfördes. Om du exempelvis betalade hela beloppet med ett BabyBjörn-presentkort utfärdas ett nytt presentkort motsvarande returbeloppet. Om du betalat för din beställning med två olika betalningsmetoder får du återbetalningen enligt samma uppdelning som gjordes vid köpet. Om du till exempel har betalat för beställningen med presentkort och kreditkort återbetalar vi samma summa till kreditkortet och utfärdar ett nytt presentkort enligt samma uppdelning.

12.6 Returgaranti

I enlighet med gällande lag, har du en betänketid om 14 kalenderdagar (med start dagen efter leverans av din beställning) att häva din beställning av BabyBjörn-presentkort köpta online och få en fullständig återbetalning. Om du vill returnera BabyBjörn-presentkortet, kontakta BabyBjörns kundtjänst.

12.7 Begränsat ansvar

BabyBjörn kan inte hållas ansvarigt för BabyBjörn-presentkort som efter aktiveringen tappas bort, blir stulna, avaktiverade eller skadade. Hantera dina BabyBjörn-presentkort som kontanter.

12.8 Allmänna villkor

Utöver vad som regleras ovan gäller BabyBjörn’s Allmänna villkor för försäljning även vid köp av BabyBjörn-presentkort.