Hållbarhet som hjärtefråga

Alla barn har rätt att känna sig trygga. Vi är övertygade om att barn som får mycket närhet utvecklas till trygga individer. Men trygghet för ett barn innebär också att ha föräldrar som mår bra och en välmående planet med tillgång till frisk luft och rent vatten.

Vårt hållbarhetsarbete går därför ut på att skapa trygghet. Det handlar om hur vi utvecklar produkter som bidrar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn, hur vi tar hand om våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners och hur vi ser på vår relation till miljön.

Close to Heart handlar om våra hjärtefrågor och vårt hållbarhetsarbete inom just dessa områden.