Omtanke om nästa generation

Att växa upp på en välmående planet med rent vatten och frisk luft borde vara en rättighet för alla barn. Men för att planeten ska må bra behöver vi minska vår klimatpåverkan. Vi behöver se över hur våra produkter utformas, tillverkas, fraktas och vilka material vi använder. Vår produktion får inte ske på bekostnad av framtida generationer. Därför jobbar vi ständigt för att minimera vårt negativa avtryck på planeten.

Liten bebis blir matad med flaska i famnen | BABYBJÖRN
Vårt mål är att skapa en trygg värld för framtida generationer.
Foto: Johnér


All produktion påverkar miljön

För att förstå varje enskild produkts totala miljöpåverkan måste man analysera hela dess livscykel. För oss inkluderar den allt från bomullsodlingen till fabrikerna där tyget vävs, färgas och sys och transporterna till fabrikerna, butikerna och hemmen. Det är också viktigt att räkna med hur länge produkten kan användas och hur varmt den måste tvättas. En sådan analys kallas för en livscykelanalys. Den ger en tydlig bild av vilket led som har störst miljöpåverkan. Hos våra produkter är det användningen av bomull och polyester som lämnar störst avtryck då tillverkningen kräver mycket energi, vatten och kemikalier.

Vårt sammanlagda klimatavtryck

I våra produkter använder vi förutom bomull och polyester även plast, metall och trä. Våra material är noggrant utvalda och framtagna för att passa små bebisar. Alla material som tillverkas behöver dock förädlas på olika sätt vilket påverkar naturen och genererar utsläpp som hamnar i atmosfären. Även energin som värmer våra lokaler, fordonen som transporterar våra produkter och förpackningarna som de säljs i lämnar spår efter sig i miljön. Allt detta tillsammans utgör BabyBjörns sammanlagda klimatavtryck och inkluderas i vårt miljöarbete.

Motverkar onödig konsumtion genom design

För att inte bidra till onödig konsumtion utvecklar vi produkter som har ett tydligt syfte, god funktion och lång livslängd. Vi uppfinner inte behov utan utgår från de som finns hos föräldrar och barn. Av den anledningen har vi endast ett tjugotal produkter i vårt sortiment där varje produkt har tagits fram för göra småbarnsåren enklare. Tidlös design och hög kvalitet gör att våra produkter kan användas mycket och under lång tid. De går ofta i arv och används av flera barn vilket är ett av våra starkaste hållbarhetsbidrag.

Grundaren och textildesignern Lillemor och Art Director Karin håller i tyger | BABYBJÖRN
Designteamet skapar tidlös design så att våra produkter kan användas under lång tid utan att kännas omoderna.


Miljövänligare bomull

Många miljoner barn saknar säker tillgång till rent vatten. En av anledningarna till detta är odlingen av bomull som kräver enorma mängder vatten och odlas i områden där vatten ofta är en bristvara. Konventionell bomullsodling använder dessutom mest kemikalier av alla jordbruk i världen vilket är skadligt för både odlarna och närmiljön. Bomull har dock många fantastiska egenskaper vilket är anledningen till att den är svår att ersätta. 

Jobbar för att fasa ut konventionell bomull.

Idag stödjer BabyBjörn bomull som produceras enligt Better Cotton Initiative (BCI). Det är ett alternativ till konventionell bomullsodling som kräver både mindre vatten och kemikalier. BCI är inte fullt lika bra ur miljösynpunkt som ekologisk bomull men är ett gott steg på vägen. De senaste åren har vi jobbat intensivt med att fasa ut den konventionella bomullen. Under 2018 bestod våra bomullsprodukter av 88 % BCI-bomull, 9 % ekologisk bomull och 3 % konventionell bomull. Det är dock viktigt att understryka att all typ av bomull fortfarande lämnar stora klimatavtryck, men vi testar och utvärderar ständigt nya material som kan ersätta bomullen. 

Återvunnen polyester

Idag är 59 % av våra material tillverkade i polyester. Polyester är en syntetisk fiber med mycket lång livslängd, men både utvinningen av råmaterialet och produktionen av polyestern kräver mycket energi. Detta syns tydligt i vår livscykelanalys och därför utforskar vi möjligheterna att gå över till mer miljövänliga alternativ. Polyester består av material som utvinns från råolja vilket gör den till ett fossilt material, men samtidigt går textilen att återvinna. Återvunnen polyester ger så mycket som 70 % mindre utsläpp än nytillverkad. En självklar väg framåt är därför att börja byta ut vår traditionella polyester mot återvunnen. Redan hösten 2018 lanserar vi en Bärsele One Air och en Babysitter Bliss i återvunnen polyester. 

Våra planer för framtiden

Eftersom både bomull och polyester har större miljöpåverkan än vi önskar letar vi konstant efter nya innovativa material som är snällare mot miljön. Vår största utmaning är att hitta material som även uppfyller våra höga krav på säkerhet och kvalitet. Det ska både vara miljövänligt framställt och hålla länge.

Ett material som vi har stora förhoppningar på är Tencel, en fiber producerad av trämassa som kräver både mindre vatten och kemikalier att tillverka. Under 2018 har vi lanserat ett fåtal produkter i Tencel och utvärderar nu möjligheterna att använda det ännu mer.

Läs mer om vårt arbete i vår hållbarhetsrapport