Sommarskolan i Kina som återförenar familjer

Att få träffa sina föräldrar, bli omhållen och berätta om sin dag borde vara en självklarhet för alla barn, men faktum är att många barn inte träffar sina föräldrar mer än en gång om året. Här kan du läsa om hur vi startade en sommarskola i Kina som gör det möjligt för barn till fabriksarbetare att få tillbringa sommaren med sina föräldrar.

Porträttbild av Mor Yi Chun | BABYBJÖRN
Mor Yi Chun har jobbat i fabriken sedan 2007 och fick tack vare sommarskolan tillbringa mer tid med sin nioåriga dotter Mor Lee.


Barn bor utan sina föräldrar

I Kina är det vanligt att produktionen av varor är koncentrerad till vissa områden medan arbetskraften ofta kommer från andra delar av landet. Det har medfört att många föräldrar flyttar för jobbens skull. Lösningen för dessa familjer blir då att barnen bor kvar på hemorten med far- och morföräldrar men utan sina föräldrar. 

Vår filosofi bygger på att barn behöver närhet.

Så ser det ut även för våra leverantörer i Kina, föräldrarna jobbar och bor långt ifrån sina barn. Det är ett faktum som smärtar oss eftersom det går emot vår filosofi som bygger på att barn behöver närhet för att känna trygghet. Därför försöker vi påverka och förbättra situationen för dessa familjer genom att vara närvarande istället för att flytta produktionen någon annanstans.

Goda relationer en förutsättning för förändring

Vi har samarbetat med samma fabrik i Kina i 17 år och har under den långa tiden kunnat skapa goda relationer och förbättra arbetsförhållandena för dem som jobbar där. En del sömnadsarbetare har jobbat i fabriken i över 10 år och det ser vi som ett bevis på att förändringen går i rätt riktning. Att fabrikspersonalen trivs och vill jobba kvar är otroligt viktigt för oss då vi vill att våra produkter sys av erfarna och kunniga medarbetare.

Bild på Mor Lee och andra barn som gör stretchövningar på golvet | BABYBJÖRN
Nioåriga Mor Lee bor vanligtvis tillsammans med sin farfar. Att få umgås med sin pappa och andra barn har gjort henne gladare och mer social.


Sommarskola återförenar familjer

För att få reda på vad vi konkret kan göra för att förbättra livssituationen för fabrikspersonalen och deras barn påbörjade vi ett projekt under 2017. Efter samtal med dem som jobbar i fabriken blev det tydligt att de vill vara närmare sina barn men att de varken har tid eller råd att åka hem till sina familjer mer än under det kinesiska nyåret.

Barnen får leka, pyssla, idrotta och lära sig engelska.

Eftersom barnen går i skola i sin hemort kan de bara vara hos sina föräldrar under sommarlovet men föräldrarna har ofta inte möjlighet att ta emot dem. Lösningen landade därför i en sommarskola i närheten av fabriken där barnen får leka, pyssla, idrotta och lära sig engelska på dagarna. På kvällarna och helgerna kan de umgås med sina föräldrar. BabyBjörn och vår kinesiska leverantör finansierar detta tillsammans, allt ifrån resa och boende till mat och skolmaterial. Den första sommarskolan ägde rum 2018 och så snart vi sammanfattat erfarenheterna kommer vi dela med oss av dem.