Frivillig återkallelse av BabyBjörn Babysitter Balance, 2009


Utfärdat juli 2009 BabyBjörn Babysitter Balance och Babysitter Balance Air

OBS! Återkallelsen gäller inte BabyBjörn Babysitter 1-2-3.

BabyBjörn återkallar på eget initiativ BabyBjörn Babysitter Balance och Babysitter Balance Air för att granska stoppningen i tygsitsen och sätta fast en uppdaterad varningsetikett.

FARA
Små metallföremål kan finnas i den stoppade tygsitsen. Dessa skulle kunna orsaka mindre personskador på barn och vuxna.

INCIDENTER/SKADOR
Inga incidenter/skador har rapporterats.

BESKRIVNING:
Babysittern Balance och Babysittern Balance Air är babysittrar som sålts under varumärket BabyBjörn , vilket är präglat på babysitterns gjutna fotstöd av plast. Babysittern Balance har sålts i fyra färgkombinationer: svart/röd, svart/silver, brun/beige och mörkblå/blå. Babysittern Balance Air har sålts i en färg: White Air.

ÅTGÄRD
Kunderna ska omedelbart upphöra med användningen av Babysitter Balance respektive Babysitter Balance Air, och kontakta BabyBjörn för att få instruktioner om retursändningen.

KUNDKONTAKT
* För mer information, kontakta Kundservice.