Frivillig återkallelse av BabyBjörn Matningssked, 2006

Om du är osäker på om din produkt har återkallats ber vi dig kontakta kundservice@babybjorn.com

År 2006 beslöt vi oss för att återkalla BabyBjörn Matningssked eftersom vi ansåg att den inte motsvarade våra höga krav.

Det visade sig att delar av skedbladet kunde brytas av. Inga skador eller incidenter har inträffat, men eftersom vi högprioriterar säkerhet återkallade vi BabyBjörn Matningssked som en försiktighetsåtgärd.

Denna återkallelse gäller enbart BabyBjörn Matningssked. BabyBjörn Barnsked berörs inte av återkallelsen.