Kan närhet rädda liv?


Att närhet är viktigt för små barns välmående, utveckling och känsla av trygghet är inget nytt. Redan på 1960-talet visste man att hudkontakt var viktigt för barns hälsa. Detta inspirerade Björn att utveckla en bärsele för att göra det enklare för barn att få vara nära sina föräldrar. Idag pekar forskningen mot att hudkontakt kan spela en större roll än man tidigare trott, kanske även rädda livet på hundratusentals för tidigt födda barn.

Bonding with your baby - new dads

Undersöker effekterna av närhet

Just nu undersöker en forskningsgrupp om hudkontakt direkt efter födseln kan rädda livet på för tidigt födda barn. Projektet är ett internationellt samarbete mellan olika sjukhus världen över där bland annat Karolinska Institutet deltar. WHO och Bill and Melinda Gates Foundation driver studien tillsammans med olika sponsorer där BabyBjörn var med och finansierade uppstartsfasen. För att få ett brett perspektiv genomförs studien i låg-, medel- och höginkomstländer, däribland Malawi, Tanzania, Sydafrika, Nigeria, Ghana, Indien, Vietnam, Norge och Sverige.

Hälsofrämjande hudkontakt

Det finns starka bevis för att hudkontakt främjar bebisars hälsa. Tidigare studier har visat att det har en positiv påverkan på barnens kort- och långsiktiga hälsa och utveckling, men också på föräldrarnas välbefinnande. Några konkreta exempel på positiva effekter hos bebisar gäller hjärtrytmen, andningen och syreupptagningsförmågan. Däremot finns ännu inga studier på eventuella effekter av att hålla sin bebis hud mot hud direkt från födseln. 

Can closeness save lives?

Fler barn överlever idag

Om ett barn föds för tidigt flyttar man ofta bebisen direkt från mamman till en kuvös. Även i länder som saknar avancerad medicinsk utrustning är det vanligt att skilja barnet från mamman och barn som föds med mycket låg födelsevikt löper stor risk att dö.

Vanligt att skilja barnet från mamman.

Dödligheten för barn under fem år har minskat globalt under de senaste åren, däremot har ingen förbättring skett för de cirka 1,7 miljoner barn som dör årligen under de tre första levnadsdygnen. Forskningsprojektet går därför ut på att utvärdera effekten av hudkontakt för barn med mycket låg födelsevikt omedelbart efter födseln. Utöver att undersöka de direkta effekterna av metoden kommer man även att följa barnens långsiktiga hälsa och utveckling samt effekter på amning och anknytning.

Kan närhet rädda för tidigt födda barn?

Tidigare studier kring hudkontakt med nyfödda barn i Zimbabwe, Sydafrika och Vietnam ger förhoppningar om att antalet för tidigt födda barn som överlever skulle öka avsevärt och möjligen kunna rädda hundratusentals barn varje år. Med denna nya studie hoppas man även kunna visa hur tidig hudkontakt kan ge tydliga hälso- och utvecklingsfördelar även i resursstarka länder som i vanliga fall vårdar för tidigt födda barn i kuvös.

Skulle möjligen kunna rädda hundratusentals barn.

Dessa tankar är banbrytande idag och skulle kunna revolutionera förlossningsvården, inte minst i fattiga länder. För oss som alltid har brunnit för närhet mellan föräldrar och barn är det givetvis spännande att höra att närhet ibland kan rädda liv på ett mer effektivt sätt än maskiner.