Hållbarhet


Omtanke om nästa generation

Vi vet att allt vi gör påverkar vår planet – därför strävar vi mot att bara tillverka produkter som håller länge och kan ärvas och användas av flera barn. Precis så som vi gjort sedan starten 1961.

För oss är det viktigt att vår produktion inte sker på bekostnad av framtida generationer. Därför arbetar vi ständigt för att minimera vårt negativa avtryck på planeten – från hur våra produkter utformas, till hur de tillverkas och fraktas.

Men vårt ansvar sträcker sig förstås längre än så, och för oss på BabyBjörn är det en självklarhet att värna om både miljö och människor. Och att alla som är inblandade i framtagningen av våra produkter har en säker och trygg arbetsmiljö.

Mother and baby

Att utveckla hållbart

För att inte bidra till onödig konsumtion utvecklar vi bara produkter med ett tydligt syfte, god funktion och lång livslängd. Tidlös design och hög kvalitet gör att våra produkter kan användas mycket och under lång tid. De går ofta i arv och används av flera barn, vilket är ett av vårt starkaste hållbarhetsbidrag.


All produktion påverkar miljön

För att förstå varje enskild produkts totala miljöpåverkan måste man analysera hela dess livscykel. För oss inkluderar den allt från bomullsodlingen och arbetet i fabrikerna till transporter och slutligen hur produkten tas om hand och används. En sådan analys kallas för en livscykelanalys. Den ger en tydlig bild av vilket led som har störst miljöpåverkan. I tillverkningen av våra produkter är det användningen av bomull och polyester som lämnar störst avtryck eftersom den processen kräver mycket energi, vatten och kemikalier.

Baby Carrier Harmony in Silver 3D Mesh

Vårt sammanlagda klimatavtryck

I våra produkter använder vi förutom bomull och polyester även plast, metall och trä. Våra material är noggrant utvalda och framtagna för att passa små bebisar. Alla material som tillverkas behöver dock förädlas på olika sätt vilket påverkar naturen och genererar utsläpp som hamnar i atmosfären. Även energin som värmer våra lokaler, fordonen som transporterar våra produkter och förpackningarna som de säljs i lämnar spår efter sig i miljön. Allt detta tillsammans utgör vårt sammanlagda klimatavtryck och inkluderas i vårt miljöarbete.


Vår tillverkning – långa och nära samarbeten

Vi äger inga egna fabriker, utan våra produkter tillverkas hos leverantörer. Alla plastprodukter och plastdetaljer tillverkas i Småland, Sverige, nära vårt logistikcenter. Utanför Sverige, arbetar vi med tre olika sömnadsfabriker i Turkiet, Kina och Vietnam. Vi ser långa och goda relationer i leverantörssammanhang som en förutsättning för utveckling och förbättring av personalens villkor. Vi har samarbetat med ST Trade i Izmir i Turkiet sedan 2001 och några år senare inledde vi ett samarbete med China Star i Guangdong-provinsen i Kina.

Vi har sedan många år en uppförandekod, eller code of conduct, där våra samarbetspartners garanterar att de uppfyller våra krav på en säker och trygg arbetsmiljö. Att den efterlevs kontrolleras både av oss och av oberoende inspektörer. Vi arbetar väldigt nära personalen i fabrikerna – ett samarbete som är nödvändigt både för att våra produkter ska kunna hålla högsta möjliga kvalitet, men även för att vi ska kunna säkerställa att våra krav på en trygg arbetsmiljö efterlevs. Vi arbetar ständigt på att förbättra arbetssituationen för alla som bidrar till vår verksamhet.

Läs hela vår Code of Conduct här
Läs hela vår Hållbarhetsrapport här
Läs vår Närhet – en hjärtefråga