A scientific study on babies’ hip positions in baby carriersA scientific study on babies’ hip positions in baby carriers

En vetenskaplig studie om barns höftpositioner i bärselar

2018 genomförde doktor César Galo García Fontecha vid Hospital Universitario Vall d'Hebron i Barcelona, en vetenskaplig studie om hur barns höfter påverkas av att bli burna i bärsele. I den här sammanfattningen kan du lära dig mer om studiens resultat.

Om doktor Fontecha

Doktor Fontecha är barnläkare och specialist inom ortopedisk kirurgi. Han arbetar som chef för ”Orthopaedics and Traumatology Service” på barnsjukhuset SJD Barcelona Children’s Hospital. Doktor Fontecha har närmare 20 års erfarenhet av att arbeta med barns ortopediska sjukdomar. Han har doktorerat inom ryggradssjukdomar och har en magisterexamen i “Scientific Method in Health Sciences”. Under sin karriär har doktor Fontecha implementerat tolv olika forskningsprojekt. Dessutom är han medlem i “Spanish Pediatric Orthopaedic Society” och samordnare av dess vetenskapliga kommitté.  Doktor Fontecha är också medlem i “The European Pediatric Orthopaedic Society” och vice ordförande i “The Ponseti Association” för klumpfot.

Om studien

Bakgrund 

Höftledsluxation kan orsakas av flera olika faktorer. Till exempel är det vanligare bland förstfödda och flickor, och för bebisar som ligger i säte. Att ligga i säte, även kallat sätesbjudning, innebär att bebisen ligger med stjärten neråt i livmodern i slutet av graviditeten. Ärftliga faktorer spelar också roll. Det verkar även som att externa faktorer kan påverka sättet på vilka barns höfter utvecklas under barnets första månader, vilket är det som ligger till grund för den här studien.

I den här studien har spanska forskare undersökt höfterna hos bebisar som har burits i tre olika bärselar, med varierande stöd för barnets lår. Två av bärselarna som var med i studien var från BabyBjörn.

Undersökningen

Ultraljudsundersökningarna utfördes på friska bebisar i åldern 1.5–3.5 månader, med stabila höfter och en genomsnittsvikt på 5,2 kg. Ultraljudsundersökningen var enklast att genomföra i den åldern, när höfterna hade utvecklats tillräckligt mycket, samtidigt som de fortfarande inte var helt stabila. Totalt undersöktes 15 barn, varav fem var pojkar och tio var flickor. Alla barnen i studien hade höfter av typ 1 enligt Graf-metoden (en ultraljudsmetod som används för att klassificera barns höfter vid födseln). Tre olika parametrar undersöktes som en del av studien: alpha-vinkeln (60 grader eller mindre), lårbenshuvudet, samt avståndet till blygdbenet.

I studien inkluderades endast bärselar eftersom de ger en mer eller mindre fixerad position av barnets höfter, jämfört med bärsjalar. Endast barnens högra höft undersöktes för att göra undersökningstiden så kort som möjligt och för att underlätta förfarandet. Dessutom genomfördes undersökningen när barnen inte rörde på sig.

Resultat och slutsats

Resultatet av undersökningen visade normala parametrar på ultraljudsundersökningen, på den högra höften, hos alla barn som deltog i studien och som hade burits i de bärselar som studien innefattade. Inte heller identifierades några skillnader i parametrar i relation till kön, ålder, eller vikt på bebisarna. För att sammanfatta visar detta att bebisar med normala, friska höfter inte påverkas av att bäras inåtvänt i några av de bärselar som studien innefattade.

Källa: Fontecha CG, Coma Muñoz A, Catala Muñoz A. Exploración ecográfica de las caderas del bebé en mochilas de porteo. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2019; 63:289–294. (Evaluation by ultrasound of the hips of babies carried in baby carriers , C.G. Fontecha, A. Coma Muñoz, A. Catala Muñoz.)