Ergonomics, leg position and hip dysplasiaErgonomics, leg position and hip dysplasia

Ergonomi, benställning och höftledsluxation

På BabyBjörn har vi utvecklat bärselar i nästan 50 år och vi vet givetvis att det förekommer diskussioner kring bärselar och höftledsluxation, som är en felaktig utveckling i höftleden. Vi vet också att det skapar onödig oro hos föräldrar som självklart bara vill sitt barns bästa.

Höftledsluxation upptäcks och diagnosticeras i de allra flesta fall mycket tidigt av läkare. I vissa fall upptäcks höftledluxationen senare. Vilken behandling som krävs beror på när höftledsluxationen upptäcks.

För att säkerställa att våra bärselar är ergonomiska och säkra, har vi ett forskningssamarbete med International Hip Dysplasia Insitute.

Charles T Price, som är chef på International Hip Dysplasia Insitute, säger så här angående bärselar och höftledsluxation:

"Det finns inga bevis för att någon produkt där barn eller spädbarn bärs orsakar höftledsluxation. Bevisen för skadliga höftpositioner härstammar från lindningsövningar som håller höfterna och knäna i en utdragen position under långa perioder. International Hip Dysplasia Institutes åsikt är att M-positionen kan gynna höfter som har höftledsluxation eller höftinstabilitet, men det finns inga bevis för att andra positioner kan vara skadliga när det gäller bärandet av barn. En forskningsrapport från Spanien har visat att stabila höfter hos spädbarn förblir stabila även när de inte är i M-positionen. I synnerhet har International Hip Dysplasia Institute erkänt BabyBjörn som ledande inom utveckling av produkter som är hälsosamma för spädbarn och främjar hälsosam utveckling av höfter.”

Eftersom det lilla barnets kropp är långt ifrån färdigutvecklad, och skelettet är mjukt, är det viktigt att våra bärselar respekterar den lilla bebisens anatomi. Det gör vi genom att ha en benställning som är bred nog, där benen sprids och ger höfterna bra stöd. Våra bärselar är konstruerade på ett sådant sätt att när bebisen bärs i bärselen, sitter hen i samma position som om det hade burits i förälderns armar.

Beroende på barnets ålder och bärselens användningsområde har våra olika bärselemodeller olika breda benställningar. Bärselarna, och bredden på benställningen, går även att justera i takt med att barnet växer. Gemensamt för våra bärselar är dock att de är ergonomiskt säkra och främjar barnets hälsosamma utveckling.

Ibland får vi frågan om huruvida en bärsele kan skapa för mycket tryck i grenen på barnet som blir buret. Tyget på våra bärselar omsluter barnet, och konstruktionen gör att tyngden fördelas därför över barnets kropp. Med andra ord behöver man som förälder inte oroa sig för att all tyngd skulle hamna i grenen.

Vill du läsa mer om hur våra bärselar är utvecklade i samarbete med medicinska experter kan du göra det här.

Vill du läsa mer om den spanska forskningsstudie som har undersökt hur bebisars höfter påverkas av att bäras i bärsele kan du göra det här.