Vårt ansvar – hållbarhet, människa och miljö

Nästa generation är vår passion. När vi gör produkter kommer barnets behov och hälsa alltid i första hand. Det är en självklarhet för oss att vara enormt noga med säkerheten och med vilka material vi använder.

Airology - barnvänligt nättyg som andas

Minskad miljöpåverkan

Vår drivkraft är att utmana oss själva att hitta bättre och smartare lösningar när vi utvecklar våra produkter. Vi vill minimera negativ miljöpåverkan genom hela vår verksamhet och kunna erbjuda hållbara produkter som barn och föräldrar kan ha glädje och nytta av i generationer.

Omtanke om nästa generation

Som tillverkare har vi ett ansvar för hur vi påverkar samhället och miljön vi verkar i. Allt vi gör sätter avtryck i vår omgivning – och vi vill att framtida generationer ska få tillgång till en hållbar värld där människa och miljö respekteras.

Här berättar vi kortfattat om vad vi hittills har gjort i vårt engagemang för nästa generation och hur vi planerar att göra det ännu bättre.

Giftfria produkter

Barn utforskar gärna sin omgivning genom att smaka och suga på saker, men är också extra känsliga för hälsofarliga ämnen. Därför måste alla våra produkter garanterat vara fria från giftiga och skadliga substanser. Vi uppfyller både EU:s och USA:s särskilda standarder som reglerar kemikalier i produkter för barn. Men vi nöjer oss inte med det.

Säkra textilier

Alla textilier i våra produkter som kommer i kontakt med barnets hud är testade och godkända enligt Oeko-Tex Standard 100 klass 1. Det betyder att de är fria från hälsofarliga och allergiframkallande ämnen. Certifieringen innebär även en utökad kontroll av substanser som inte är förbjudna i EU och/eller USA, men som kan misstänkas vara skadliga. Våra ekologiska tyger uppfyller dessutom en global standard för ekologisk bomull. Denna standard kräver bland annat att minst 95 % av bomullen är ekologiskt odlad.

Säker plast

Både byggstenar och tillsatsämnen i plast kan vara skadliga och läcka ut från en plastprodukt. Vi är noga med att innehållet i våra plastprodukter är giftfritt och inte innehåller skadliga ämnen. Alla köks- och badrumsprodukter från BabyBjörn uppfyller gällande säkerhetskrav för plast, både i Europa och USA. Det betyder att plasten löpande genomgår stränga tester för bisfenol A (BPA) och andra hälsofarliga ämnen samt att den är livsmedelsgodkänd. Både köks- och badrumssortimentet är dessutom tillverkat i återvinningsbart plastmaterial.

Regelbundna tester

Produkterna testas regelbundet av internationellt erkända, oberoende institut och certifikaten som utfärdas uppdateras varje år av Oeko-Tex®. Om en förändring sker på en produkt testas den för ny certifiering. För att det inte ska finnas några farliga ämnen i de material vi använder gör vi tester hos internationellt erkända och oberoende testinstitut, t.ex. Swerea, Intertek, SGS, Bureau Veritas och STR.

Transporter

När det gäller klimat- och miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp arbetar vi för minska antalet transporter och välja transportmedel som är bättre för miljön. För våra större sömnadsproducenter ser vi till att, där det är möjligt, köpa in alla volymtunga komponenter lokalt. Från vårt lager i Hong Kong strävar vi efter att leverera direkt till de asiatiska marknaderna. Transporterna från våra asiatiska producenter sker genom sjötransport och vi arbetar metodiskt med att hålla ned flygtransporter genom effektiv planering.

Vi arbetar också för att förbättra logistiken i verksamheten genom att använda lokala resurser där det är möjligt.

Hållbara produkter och återvinning

BabyBjörns produkter har lång livslängd och ”går i arv”. Vi vet att en produkt ofta används av fem barn, vilket kanske är ett av våra viktigaste bidrag till att minska miljöpåverkan.

När vi produktutvecklar anstränger vi oss alltid för att hitta smarta lösningar som minskar åtgång av material och spill. Produkterna ska ta så liten plats som möjligt och förpackningarna ska vara små för att minimera volymen av transporter. Materialet i förpackningarna ska helst vara återvunnet och kunna återvinnas.

Vatten

Bomull är ett fantastiskt material. Men såväl odling som bearbetning kräver stora mängder vatten, i områden där vatten ofta är en bristvara. Vi strävar efter att alla nya textilprodukter ska leva upp till Better Cotton Initiative och därmed minska vattenförbrukningen.

Arbetsvillkor i produktionen

Vår uppförandekod innehåller de punkter vi aldrig kan kompromissa på. Exempel på det är en säker arbetsmiljö, nödvändig skyddsutrustning och nolltolerans mot barnarbete. Uppförandekoden är ett avtal mellan oss och våra leverantörer och ska finnas väl synlig för den anställda. Leverantören garanterar även att eventuella underleverantörer lever upp till vårt avtal.

Vi besöker våra tillverkningsställen flera gånger om året och kontrollerar då att kraven uppfylls. Dessutom anlitar vi utomstående testinstitut som gör kontroller oannonserat.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ständigt närvarande i vårt dagliga arbete. Hela vår affärsidé bygger på en av barnkonventionens principer: att skapa en trygg och säker miljö för barn. De produkter vi utvecklar ska bidra till en god utveckling för barn och skapa bra förutsättningar för familjer.

Vi är noga med att barn framställs respektfullt i bild och text. Det är också viktigt att allt vi gör, från tester till fotografering, alltid utgår från barnens förutsättningar och att de får styra verksamheten.

Mångfald och jämställdhet

Våra produkter ska utvecklas så att de i möjligaste mån passar alla barn och föräldrar. Vi anstränger oss också för att spegla mångfald och jämställdhet i vår marknadsföring.

BabyBjörn är en arbetsplats som är fri från diskriminering och präglas av jämställdhet och mångfald. Ingen får diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder och alla ska ha samma möjlighet till utveckling i arbetet.

Vårt engagemang

Vi har valt att fokusera våra samarbeten kring vård och forskning kopplat till nyfödda och småbarn. Genom att samarbeta med sjukhus kan vi hjälpa så många som möjligt. Några exempel är Rainbow’s Babies och Childrens Hospital i Cleveland, Karolinska sjukhuset och Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

Produkter som inte kan säljas på grund av skönhetsfel tas om hand av olika hjälporganisationer som skickar dem till behövande.