Alla barn förtjänar trygghet

Barns rätt till trygghet ligger till grund för allt vi gör. Det betyder att vi utformar våra produkter utifrån barns behov av närhet, trygghet och utveckling, att vi visar upp barn och familjer på ett inkluderande och respektfullt sätt i vår marknadsföring men också att vi ser till att barnens föräldrar som jobbar med oss mår bra. Här kan du läsa om hur barns rätt till trygghet genomsyrar vårt arbete.

Bebis blir pussad på kinderna av sina föräldrar | BABYBJÖRN
Barns behov av närhet ligger till grund för allt vi gör.
Foto: Johnér


Barnkonventionen är grunden

FN:s barnkonvention definierar vilka rättigheter barn har och vad som borde gälla för barn i hela världen. Den ligger till grund för vårt arbete vilket innebär att vi alltid utgår från barnets behov och har barnets säkerhet och trygghet i fokus. Detta gäller när vi utvecklar våra produkter, men också när vi producerar och marknadsför dem.

Samarbete med Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter i utsatta områden runtom i världen. Vi har inlett ett samarbete för att stödja deras viktiga insatser för utsatta barn. Vi bidrar till bland annat med pengar genom kampanjer där en del av försäljningen går till deras arbete.

Produkter till utsatta familjer

Produkter som inte kan säljas på grund av ändrade färger eller förpackningar skänker vi till olika organisationer som hjälper familjer som lever i utsatthet.

Bildspel med barn där deras olika personligheter kommer fram | BABYBJÖRN
I vår marknadsföring är det viktigt att visa en bred representation av barn, uttryck och personligheter.


Inkluderande marknadsföring

Alla barn och familjer är olika och därför är det viktigt att vi porträtterar olika kön, etniciteter och familjekonstellationer i vår marknadsföring. Barn och föräldrar ska kunna se sig själva och sin familj speglade på ett inkluderande och jämställt sätt. På 1970-talet var vi ett av få företag som visade pappor som bar sina bebisar i bärsele och idag fortsätter vi att göra vårt bästa för att representera en mångfald av barn, föräldrar och familjer i vår marknadsföring.

Arbetsvillkor i våra fabriker

Många som jobbar för oss är själva föräldrar. Därför blir det extra viktigt för oss att kunna erbjuda en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare och leverantörer. Med en ständig jakt på lägre priser är det vanligt att företag flyttar runt sin produktion med jämna mellanrum. Resultatet av det blir korta, tillfälliga relationer som gör det svårt att säkerställa goda arbetsvillkor och att mänskliga rättigheter efterföljs. Det som drabbar föräldrar drabbar ofta även barnen.

Våra produkter tillverkas i fyra olika sömnadsfabriker i Turkiet, Kina, Vietnam och Ukraina. Fabriken i Turkiet har vi samarbetat med sedan 2001. Vi har sedan många år en uppförandekod, eller code of conduct, där tillverkarna garanterar att de uppfyller våra krav på en säker och trygg arbetsmiljö. Att den efterlevs kontrolleras både av våra medarbetare och oberoende tredjepartsinspektörer.